MENU

ENG  -  NL

Tessa Chaplin

Painting by Tessa Chaplin Picture of Tessa Chaplin

Tessa Chaplin (1991, Haarlem) Woont en werkt in Made, Nederland.

Tijdens de jaren aan het AKV St. Joost (2009-2013) groeide mijn interesse voor wat ik zelf benoem als het westers verlangen naar de Oriënt. Een verlangen om niet-westerse culturen neer te zetten als exotisch, mysterieus en primitief. Een verlangen dat in de 21e eeuw veelal wordt bekritiseerd, omdat men zich bewust naïef zou opstellen. Ondanks deze kritische noot beschouw ik het verlangen als een onderdeel van de westerse cultuur, dat niet alleen negatief kan worden uitgelegd. Verhalen over de Oriënt gaan over verborgen rijkdommen en heldhaftige gebeurtenissen. Ze representeren de romantiek van het ontdekken en verkennen van nieuwe gebieden. De Oriënt is een plek waar de mens ‘zichzelf kan zijn’, waar hij niet zijn ‘echte’, natuurlijke en oorspronkelijke zelf hoeft te onderdrukken. Het is een plek waar men de westerse beschaving met al zijn conventies achter zich laat om op zoek te gaan naar het eenvoudige authentieke leven.

Uit deze fascinatie zijn diverse werken voortgekomen. Werken waarbij ik de representatie van de Oriënt verken door nieuwe manieren te zoeken om klassieke beelden en schildertechnieken van verschillende culturen en van verschillende tijdsperioden te combineren en in te zetten.

Om mij verder te verdiepen in de Oriënt heb ik na twee jaar mijn studie vervolgd aan Tilburg Universiteit aan het departement Art, Media and Society. Een studie die zich bezig houdt met sociale en culturele veranderingen die voortkomen uit globalisering en digitalisering. In deze periode groeide mijn begrip over maatschappelijke thema’s als culturele identiteit, etniciteit en racisme. Het was in deze periode dat ik leerde over Postkoloniale kunst. Kunst die is geproduceerd als reactie op de nasleep van de koloniale overheersing en het imperialisme. In tegenstelling tot ‘Black Artist’ kiezen postkoloniale kunstenaars ervoor om de complexiteit van postkoloniale problematieken te belichten. Ze trachten daarmee voorbij te gaan aan het zwart wit denken. Zoals het idee dat het Westen tegenover de rest van de wereld staat. Het is daarom dat ik met bewondering kijk naar de positie die postkoloniale kunstenaars innemen en de manier waarop ze refereren naar postkoloniale concepten of deze integreren in hun kunst.

EDUCATION

2015-2018  |  Tilburg University, Art, Media & Society (MA)
2009-2013  |  AKV St. Joost Breda, Autonome Beeldende Kunst (BA)

Picture of Tessa Chaplin

Tessa Chaplin (1991, Haarlem) Lives and works in Made, the Netherlands.